ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

Ο κύριος παράγοντας για μια υγιή και καρποφόρα καλλιέργεια είναι κατεξοχήν το γόνιμο και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά έδαφος,  το οποίο ιδίως το χειμώνα το εμπλουτίζουμε με παραδοσιακούς τρόπους όπως κοπριά, ή compost, δίνοντας του τις απαραίτητες οργανικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Άλλος ένας βασικός παράγοντας για υγιή ελαιόδεντρα και ικανοποιητική καρποφορία, είναι το ιδιαίτερα σημαντικό κλάδεμα, που συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη τυχόν ασθενειών.

Το κλάδεμα γίνεται με χειρωνακτική εργασία και τη βοήθεια κάποιων εργαλείων, τα κλαδιά που κόβονται μετατρέπονται στη συνέχεια σε πριονίδι, (φυσικό λίπασμα) που επίσης ενσωματώνεται στο έδαφος προκειμένου να το ενισχύσει.

Με λίγα λόγια, οι ελαιώνες μας επιδέχονται φροντίδα με αποκλειστικά βιολογικό τρόπο, για όλη τη διάρκεια του έτους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ